विज्ञापन

 www.pardeshipost.com
प्रदेशी हामी प्रदेशमा बस्ने नेपालीहरुबाट सञ्चालित अनलाईन समाचार पोर्टल हो । हामी नेपालको समाचार विचारको साथै प्रदेशी नेपालीहरुलाई पनि यसै मार्फत जोड्ने काम गरिरहेका छौं । यदी विदेशमा र नेपालमा वस्ने नेपालीहरु लक्षित
तपाईको कुनै विज्ञापन,तथा प्रायोजन छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुने छ ।  

 www.pardeshipost.com 

डल्लु, काठमाण्डौं नेपाल 

 

Post a Comment

0 Comments